Promotion pour l'achat d'un set de 3 encres iroshizuku 50ml, au prix préférentiel de 69 euros. Vous pouvez choisir librement les 3 coloris.


69 
 • Livraison: 

Choisir 2 encres: *
 • ASA-GAO
 • AJISAI
 • KON-PEKI
 • AMA-IRO
 • TSUKI-YO
 • SUIGYO
 • KU-JAKU
 • SHIN-RYOKU
 • SYO-RO
 • CHIKU-RIN
 • HOTARU-BI
 • TAKE-SUMI
 • KIRI-SAME
 • FUYU-SYOGUN
 • SHIN-KAI
 • MURASAKI SHIKIBU
 • YAMA-BUDO
 • TSUTSUJI
 • KOSUMOSU
 • HANA-IKADA
 • MOMIJI
 • FUYU-GAKI
 • YU-YAKE